1.

ശ്രീമതി. ഡോ.സൂര്യ തങ്കപ്പൻ ഐപിഎസ്
ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കെ.ബി.പി.എസ്.
കാക്കനാട്- 682030

ചെയർമാൻ

2.

ശ്രീ. എ ഷാജഹാൻ ഐഎഎസ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടറി
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്,
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 001

അംഗം

3.

ശ്രീ. ജീവൻ ബാബു കെ ഐഎഎസ്
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, ജഗതി,
തിരുവനന്തപുരം.

അംഗം

4.

ശ്രീമതി. വി.വിഘ്നേശ്വരി ഐഎഎസ്
ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വികാസ് ഭവൻ,
തിരുവനന്തപുരം.

അംഗം

5.

പ്രൊഫ.(ഡോ.) കെ.എൻ. മധുസൂദനൻ
വൈസ് ചാൻസലർ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി,തൃക്കാക്കര, കൊച്ചി

അംഗം

6.

ഡോ. കെ പി ഇന്ദിരാദേവി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ,
ഫോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.

അംഗം

7.

ശ്രീ. എ ജെയിംസ് രാജ്
ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സ്,
തിരുവനന്തപുരം.

അംഗം

8.

ശ്രീമതി. ജയലക്ഷ്മി എസ്
സ്റ്റേഷനറി പിഎംജി ജംഗ്ഷൻ കൺട്രോളർ,
തിരുവനന്തപുരം - 695 033.

അംഗം

9.

ശ്രീ. റെജി ജോൺ
സർക്കാർ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്,
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

അംഗം

10.

ശ്രീ. കെ അശോകൻ
പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, കെ.ബി.പി.എസ്.
കൊച്ചി - 682 030.

അംഗം